Sr No. Department  
1Resident Additional Collector 
 

 

નિવાસી અધિક કલેકટર

સુપરવિઝન

 

 
2Dy. Mamlatdar 
 

 

(૧)

જમીન દફ્તર કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન જિલ્લા યુનિટને લગતી વિવિધ પ્રકારની કામગીરી

(૨)

તાલુકા ઇ-ધરા કેન્દ્ર,એનઆઈસી,પ્રોજેકટ ઓફિસર રાજ્ય મોનિટરિંગ સેલ ગાંધીનગર સાથે રહી સોફ્ટવેર સંચાલનમાં સુમેળ.

(૩)

સમયાંતરે કરવાના થતાં રીપોર્ટિંગ,પત્રવ્યવહાર